แบนเนอร์

การดูแลส่วนบุคคลและเครื่องสำอาง

  • ถุงบรรจุหน้ากากบำรุงผิวความงาม

    ถุงบรรจุหน้ากากบำรุงผิวความงาม

    มาส์กเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทั่วไปในชีวิตผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในนั้นสัมผัสกับผิวหนัง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องป้องกันการเสื่อมสภาพ ป้องกันการเกิดออกซิเดชัน และรักษาผลิตภัณฑ์ให้สดใหม่และสมบูรณ์ให้นานที่สุดดังนั้นข้อกำหนดสำหรับถุงบรรจุภัณฑ์จึงดีกว่าเช่นกัน เรามีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการทำงานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น